Velkommen til Nustrup Rideklub (NUR)

Arrangementer & nyheder

20-Januar-2018

Ordinær generalforsamling

Kære medlemmer.
Bestyrelsen må desværre meddele, at al undervisning i NUR indstilles pr. dags dato.
Dette skyldes, at der ikke længere er frivillige hænder nok til at varetage den daglige drift og pasning af hestene.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling lørdag d. 20. januar 2018 kl. 10 i rytterstuen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af ny bestyrelse. Det bemærkes, at den samlede bestyrelse stiller sit mandat til rådighed, og at ingen ønsker genvalg.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 13. januar.