Nyheder

15-December-2020

Corona & Julen 2020

Kære medlemmer.
Som følge af de nye restriktioner fra myndighederne er vi desværre nødt til at aflyse alt undervisning fra onsdag kl. 16.����
Det gælder alle hold samt ene-undervisning.
Det var bestemt ikke sådan, vi havde set frem til at afslutte året. Men vi vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Det har vi vist allesammen brug for.
Rigtig glædelig jul og TUSIND TAK til alle jer, der har støttet Nustrup Rideklub gennem et svært år.����
Vi håber at se jer alle igen fra d. 5. januar

07-December-2020

BESØG AF JULEMANDEN i en Corona-sikret version

Kære Nustrup

Som tidligere annonceret skal ingen børn skal snydes for den vågne
julemand.
Han kører derfor en tur rundt i byen for at hilse på jer alle på afstand.

Søndag d. 13. december fra kl. 10.00

Her vil hans hjælpe-nisser dele slikposer ud til de fremmødte
børn.
Det er desværre ikke muligt at komme rundt på alle veje -
men det vil være muligt at tage opstilling flere steder på ruten, så også
resten af sognets børn kan få set julemanden.
Vi vil meget gerne henstille til, at alle husker at holde afstand, viser hensyn
og sørger for, at I kun tager opstilling i mindre grupper.

Rutebeskrivelse fra kl. 10:
● Kl. 10 fra Overgade 22 ad Gartnervej
● Til højre ad Fjellumvej - derfra ned ad Dæmningen
● Til venstre ad Violvej
● Til højre ad Rosengade
● Til venstre ad Dæmningen ned til kirken.
● Ad Møllevej til skolen
● Fra skolen ad Skolevej til vi når rideklubbens P-plads ca. 11.30

Med venlig hilsen
Nustrup Rideklub

06-August-2020

Stævne 2020

Stævnet som skulle være afholdt d. 19 September bliver aflyst, grundet ombygning af rytterstuen.

06-Juli-2020

Arbejdsweekend

Kære alle.
Weekenden d. 25.-26. juli kl. 10-15 er der arbejdsdage på rideskolen.
Der er 2 punkter på programmet:
1: Nedrivning af rytterstue
2: Der skal fjernes skræpper på foldene.
Har du/I tid og lyst til at hjælpe med opgaverne hører vi gerne fra dig. Du er også velkommen blot noget af tiden.
Er der blandt vore medlemmer en elektriker, der vil pille lidt strøm fra for os hører vi også meget gerne fra dig?
Klubben sørger for handsker, poser, støvmasker m.m.
Men vi kan sagtens bruge følgende også

en trailer
en le
nedrivningsværktøj
buskrydder eller græstrimmer

Vi glæder os til at se dig - med eller uden værktøj - men med arbejdsærmerne smøget op.
Af hensyn til forplejning må du meget gerne melde tilbage på opslag på tavlen i stalden eller sms på tlf 22656100
Mvh Bestyrelsen.

06-Juli-2020

Stævne 2020

Næste stævne bliver afholdt 19 September

Flere informationer følger...

08-Juni-2020

Corona Uptdate

Kære medlemmer.
Vi kan med glæde meddele, at klubben følger Regeringens Fase 3 og genåbner for holdundervisning fra 8. juni 2020.
Intet er naturligvis, som det plejer - og en genåbning betyder også en del nye retningslinjer, som er beskrevet nedenfor. Sørg for at læse dem grundigt igennem.
Der vil være lidt forskel på, hvorledes man forholder sig afhængig af, hvilket hold man rider på. Ens er det, at alle undervisere står klar til at guide jer godt og sikkert gennem opstarten.
Alle retningslinjer er lavet for at overholde kravene omkring Covid-19 , sikre elever, de frivillige undervisere og øvrige brugere af stalden på de kvadratmetre, vi har til rådighed.
Vær ydermere opmærksomme på, at klubben ikke holder sommerferie og fortsætter undervisningen igennem juli. Evt ferie koordineres med jeres underviser allerede inden udgangen af juni.
Retningslinjer gældende for alle:

De allerede gældende råd om afstand, bliv hjemme ved symptomer, god håndhygiejne, host og nys i ærmet osv.
De elever, der har brug for forældrehjælp, må ledsages af max én voksen og ingen søskende. Disse forældre må ikke opholde sig i stalden under undervisningen. Derudover er der ingen adgang for andre end elever i stalden.
Elever og forældre skal bære renvaskede ridehandsker el. lign under hele opholdet i stalden.
Ingen adgang i sadelrum for elever og forældre. Al udstyr hænger ved boksen.
Ingen adgang i rytterstue for elever og forældre.
Strigling, opsadling og afsadling foregår i boksen.
Der afsættes et kvarter til ophold i stalden hos hesten for de elever, der evt. skal sadle op eller af.
Der bruges egen ridehjelm
For elever og forældre er der indgang af fordør og udgang af sidedør. Følg skiltene.
Al ophold på rideskolen foregår kun i den relevante undervisningstid.
Så vidt det er muligt gennemføres undervisningen udendørs.
Udmugningsturnus for forældre er foreløbig trådt ud af kraft.
Heste udefra klargøres hjemmefra og kan gå direkte til undervisning uden ophold i stalden. Det er tilladt at sadle op på gårdspladsen.
Der er fortsat ingen adgang i stalden på andre dage end for opstaldere og partshavere.

Særligt gældende derudover for Puslingehold:

Forældre skal selv stå for at trække deres børn.
Der er kun ophold i undervisningstiden. Alle ponyer er gjort klar på forhånd.

Husk at vise hensyn - og spørg endelig, hvis I er i tvivl.
Vi glæder os til at se jer.
Klubbens Bestyrelse og Undervisere