Retningslinjer gældende for alle:
 • De allerede gældende råd om afstand, bliv hjemme ved symptomer, god håndhygiejne, host og nys i ærmet osv.
 • De elever, der har brug for forældrehjælp, må ledsages af max én voksen og ingen søskende. Disse forældre må ikke opholde sig i stalden under undervisningen. Derudover er der ingen adgang for andre end elever i stalden.
 • Elever og forældre skal bære renvaskede ridehandsker el. lign under hele opholdet i stalden.
 • Ingen adgang i sadelrum for elever og forældre. Al udstyr hænger ved boksen.
 • Ingen adgang i rytterstue for elever og forældre.
 • Strigling, opsadling og afsadling foregår i boksen.
 • Der afsættes et kvarter til ophold i stalden hos hesten for de elever, der evt. skal sadle op eller af.
 • Der bruges egen ridehjelm
 • For elever og forældre er der indgang af fordør og udgang af sidedør. Følg skiltene.
 • Al ophold på rideskolen foregår kun i den relevante undervisningstid.
 • Så vidt det er muligt gennemføres undervisningen udendørs.
 • Udmugningsturnus for forældre er foreløbig trådt ud af kraft.
 • Heste udefra klargøres hjemmefra og kan gå direkte til undervisning uden ophold i stalden. Det er tilladt at sadle op på gårdspladsen.
 • Der er fortsat ingen adgang i stalden på andre dage end for opstaldere og partshavere.
Særligt gældende derudover for Puslingehold:
 • Forældre skal selv stå for at trække deres børn.
 • Der er kun ophold i undervisningstiden. Alle ponyer er gjort klar på forhånd.

 

Ovenpå Regeringens nye udmeldinger skal alle medlemmer fortsat følge klubbens gældende Corona-regler. Derudover tilføjes det yderligere:

Pr. 29/10 skal alle over 12 år bære mundbind, når man er stående eller gående i stald eller ridehal.

Kravet gælder ikke for

● rytterne, mens de rider,

● underviserne, der opholder sig i hallen.

● trækkere, som er i aktion.

● tilskuere/publikum, når disse sidder ned.

Forsamlingsforbuddet på 10 gælder IKKE for unge idrætsudøvere under 21 år eller relevante hjælpere over 21 år. Derfor henstiller vi nu kraftigt til, at elever og søskendepar kun har selskab af max ÉN voksen i undervisningstiden. Forældre må IKKE tage ophold i den lille port ind til ridehallen. Underviserne vil individuelt henvise til opholdsområder. Der er kun ophold i klubben i relevant undervisningstid og ved evt. op- og afsadling

Klubben er åben for elever og forældre i deres undervisningstid i tidsrummet:

Tirsdag 17.00-20.00

Onsdag 16.00-20.00

Torsdag 15.30-20.30

Fredag 15.30-18.30

Derudover er klubben lukket for offentligheden og der er kun adgang for staldens faste brugere, som varetager den daglige drift. Ryttere, der benytter klubbens faciliteter har adgang gennem stalden til ridehal. Ved længerevarende ophold i stalden skal der benyttes mundbind.

Uvedkommende har kun adgang efter aftale.

Er man fritaget for brug af mundbind skal dette kunne dokumenteres.

LAD OS HJÆLPE HINANDEN MED AT PASSE PÅ HINANDEN

 
Husk at vise hensyn - og spørg endelig, hvis I er i tvivl.
Vi glæder os til at se jer.
Klubbens Bestyrelse og Undervisere