Retningslinjer gældende for alle:
 • De allerede gældende råd om afstand, bliv hjemme ved symptomer, god håndhygiejne, host og nys i ærmet osv.
 • De elever, der har brug for forældrehjælp, må ledsages af max én voksen og ingen søskende. Disse forældre må ikke opholde sig i stalden under undervisningen. Derudover er der ingen adgang for andre end elever i stalden.
 • Elever og forældre skal bære renvaskede ridehandsker el. lign under hele opholdet i stalden.
 • Ingen adgang i sadelrum for elever og forældre. Al udstyr hænger ved boksen.
 • Ingen adgang i rytterstue for elever og forældre.
 • Strigling, opsadling og afsadling foregår i boksen.
 • Der afsættes et kvarter til ophold i stalden hos hesten for de elever, der evt. skal sadle op eller af.
 • Der bruges egen ridehjelm
 • For elever og forældre er der indgang af fordør og udgang af sidedør. Følg skiltene.
 • Al ophold på rideskolen foregår kun i den relevante undervisningstid.
 • Så vidt det er muligt gennemføres undervisningen udendørs.
 • Udmugningsturnus for forældre er foreløbig trådt ud af kraft.
 • Heste udefra klargøres hjemmefra og kan gå direkte til undervisning uden ophold i stalden. Det er tilladt at sadle op på gårdspladsen.
 • Der er fortsat ingen adgang i stalden på andre dage end for opstaldere og partshavere.
Særligt gældende derudover for Puslingehold:
 • Forældre skal selv stå for at trække deres børn.
 • Der er kun ophold i undervisningstiden. Alle ponyer er gjort klar på forhånd.
 
Husk at vise hensyn - og spørg endelig, hvis I er i tvivl.
Vi glæder os til at se jer.
Klubbens Bestyrelse og Undervisere